67_1randioceanicfeelingwebetbarnblirtilozeane2.jpg

The Oceanic Feeling - Et barn blir til og Ozeane: Expedition in unerforschte Tiefen 2

2016, collage, books, 29 cm x 27 cm x variable

oceanicfeelingnr4RandiNygardmindre.jpg

The Oceanic Feeling 4 - Et barn blir til og Havets hemmeligheter.

2019, collage, books, 29 cm x 27 cm x variable

66_randioceanicfeeling1etbarnblirtil.jpg

The Oceanic Feeling 1 - Et barn blir til og Ozeane: Expedition in unerforschte Tiefen

2016, collage, books, 29 cm x 27 cm x variable

weboceanicfeelingnr3randinygard.jpg

The Oceanic Feeling 3 - Et barn blir til og Havets hemmeligheter

2019, collage, books, 29 cm x 27 cm x variable